آموزش بهداشت Binner

  • خانه
  • /
  • آموزش بهداشت Binner

مرکز سنجش آموزش پزشکی- آموزش بهداشت Binner ,اطلاعیه شماره 15- بنا بر اعلام دبیرخانه علوم پایه، بهداشت و تخصصی، پاسخ صحیح سوالات 15 و 79 رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت گزینه "ب" می باشد : اطلاعیه : قابل توجه داوطلبان آزمون PhD داروسازیمرکز سنجش آموزش پزشکیداوطلبان آزمون های علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی که محل آزمون آنها مرکز سنجش آموزش پزشکی می باشد، جهت دریافت کارت ورود به جلسه از روز سه شنبه 99/6/18 به سایت sanjeshp.ir مراجعه ...غربالگری و مراقبت کرونا جدید (COVID-19)

غربالگری و مراقبت کرونا جدید (covid-19) - تست کرونا. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با تامین کننده تماس بگیرید

مرکز سنجش آموزش پزشکی

اطلاعیه شماره 15- بنا بر اعلام دبیرخانه علوم پایه، بهداشت و تخصصی، پاسخ صحیح سوالات 15 و 79 رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت گزینه "ب" می باشد : اطلاعیه : قابل توجه داوطلبان آزمون PhD داروسازی

با تامین کننده تماس بگیرید

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت معرفی رشته: رشته آموزش بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد با هدف آموزش بهداشت در بین اقشار جامعه و تغییر رفتارهای سوء شکل گرفته و بنا دارد تا با محور قرار دادن آموزش به عنوان سطح اول پیشگیری و از ...

با تامین کننده تماس بگیرید

سامانه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: آموزش مداوم

اطلاعات تماس. elearning.mums.ir; 051-38580464-5; [email protected]; نرم افزارهای مورد نیاز

با تامین کننده تماس بگیرید

گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

رسالت گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت از انجاييکه هدف اصلی و اساسی هر راهبرد بهداشتی پيشبرد و ارتقای سلامت مردم و همچنين کيفيت زندگی آنها است , بنابراين توسعه آموزش سلامت برای تحقق اين هدف ضرورت دارد از اینرو رسالت ...

با تامین کننده تماس بگیرید

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت معرفی رشته: رشته آموزش بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد با هدف آموزش بهداشت در بین اقشار جامعه و تغییر رفتارهای سوء شکل گرفته و بنا دارد تا با محور قرار دادن آموزش به عنوان سطح اول پیشگیری و از ...

با تامین کننده تماس بگیرید

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت معرفی رشته: رشته آموزش بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد با هدف آموزش بهداشت در بین اقشار جامعه و تغییر رفتارهای سوء شکل گرفته و بنا دارد تا با محور قرار دادن آموزش به عنوان سطح اول پیشگیری و از ...

با تامین کننده تماس بگیرید

سامانه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: آموزش مداوم

اطلاعات تماس. elearning.mums.ir; 051-38580464-5; [email protected]; نرم افزارهای مورد نیاز

با تامین کننده تماس بگیرید

سامانه جامع آموزش مداوم پزشکی کشوراداره کل آموزش مداوم ...

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ســـامانه یکپارچه آمـــــوزش مـــداوم پزشکی کشــــور اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور . کاربر محترم ورود شما را به سامانه آموزش مداوم اداره کل ...

با تامین کننده تماس بگیرید

سامانه جامع آموزش مداوم پزشکی کشوراداره کل آموزش مداوم ...

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ســـامانه یکپارچه آمـــــوزش مـــداوم پزشکی کشــــور اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور . کاربر محترم ورود شما را به سامانه آموزش مداوم اداره کل ...

با تامین کننده تماس بگیرید

گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

رسالت گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت از انجاييکه هدف اصلی و اساسی هر راهبرد بهداشتی پيشبرد و ارتقای سلامت مردم و همچنين کيفيت زندگی آنها است , بنابراين توسعه آموزش سلامت برای تحقق اين هدف ضرورت دارد از اینرو رسالت ...

با تامین کننده تماس بگیرید

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت معرفی رشته: رشته آموزش بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد با هدف آموزش بهداشت در بین اقشار جامعه و تغییر رفتارهای سوء شکل گرفته و بنا دارد تا با محور قرار دادن آموزش به عنوان سطح اول پیشگیری و از ...

با تامین کننده تماس بگیرید

غربالگری و مراقبت کرونا جدید (COVID-19)

غربالگری و مراقبت کرونا جدید (covid-19) - تست کرونا. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با تامین کننده تماس بگیرید

مرکز سنجش آموزش پزشکی

داوطلبان آزمون های علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی که محل آزمون آنها مرکز سنجش آموزش پزشکی می باشد، جهت دریافت کارت ورود به جلسه از روز سه شنبه 99/6/18 به سایت sanjeshp.ir مراجعه ...

با تامین کننده تماس بگیرید

گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

رسالت گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت از انجاييکه هدف اصلی و اساسی هر راهبرد بهداشتی پيشبرد و ارتقای سلامت مردم و همچنين کيفيت زندگی آنها است , بنابراين توسعه آموزش سلامت برای تحقق اين هدف ضرورت دارد از اینرو رسالت ...

با تامین کننده تماس بگیرید

غربالگری و مراقبت کرونا جدید (COVID-19)

غربالگری و مراقبت کرونا جدید (covid-19) - تست کرونا. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با تامین کننده تماس بگیرید

مرکز سنجش آموزش پزشکی

اطلاعیه شماره 15- بنا بر اعلام دبیرخانه علوم پایه، بهداشت و تخصصی، پاسخ صحیح سوالات 15 و 79 رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت گزینه "ب" می باشد : اطلاعیه : قابل توجه داوطلبان آزمون PhD داروسازی

با تامین کننده تماس بگیرید

سامانه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: آموزش مداوم

اطلاعات تماس. elearning.mums.ir; 051-38580464-5; [email protected]; نرم افزارهای مورد نیاز

با تامین کننده تماس بگیرید

مرکز سنجش آموزش پزشکی

داوطلبان آزمون های علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی که محل آزمون آنها مرکز سنجش آموزش پزشکی می باشد، جهت دریافت کارت ورود به جلسه از روز سه شنبه 99/6/18 به سایت sanjeshp.ir مراجعه ...

با تامین کننده تماس بگیرید

غربالگری و مراقبت کرونا جدید (COVID-19)

غربالگری و مراقبت کرونا جدید (covid-19) - تست کرونا. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با تامین کننده تماس بگیرید

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت معرفی رشته: رشته آموزش بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد با هدف آموزش بهداشت در بین اقشار جامعه و تغییر رفتارهای سوء شکل گرفته و بنا دارد تا با محور قرار دادن آموزش به عنوان سطح اول پیشگیری و از ...

با تامین کننده تماس بگیرید

سامانه جامع آموزش مداوم پزشکی کشوراداره کل آموزش مداوم ...

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ســـامانه یکپارچه آمـــــوزش مـــداوم پزشکی کشــــور اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور . کاربر محترم ورود شما را به سامانه آموزش مداوم اداره کل ...

با تامین کننده تماس بگیرید

گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

رسالت گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت از انجاييکه هدف اصلی و اساسی هر راهبرد بهداشتی پيشبرد و ارتقای سلامت مردم و همچنين کيفيت زندگی آنها است , بنابراين توسعه آموزش سلامت برای تحقق اين هدف ضرورت دارد از اینرو رسالت ...

با تامین کننده تماس بگیرید

مرکز سنجش آموزش پزشکی

داوطلبان آزمون های علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی که محل آزمون آنها مرکز سنجش آموزش پزشکی می باشد، جهت دریافت کارت ورود به جلسه از روز سه شنبه 99/6/18 به سایت sanjeshp.ir مراجعه ...

با تامین کننده تماس بگیرید