لباس های سرد را نشویید

  • خانه
  • /
  • لباس های سرد را نشویید

آموزش گام به گام اتو کشی انواع پارچه و لباس | آچارباز- لباس های سرد را نشویید ,شست و شو و اتو کشیدن لباس های جین. اولین نکته این است که لباس های جین را خیلی با ماشین لباس شویی نشویید زیرا این کار باعث از بین رفتن بافت لباس تان می شود.آموزش گام به گام اتو کشی انواع پارچه و لباس | آچاربازشست و شو و اتو کشیدن لباس های جین. اولین نکته این است که لباس های جین را خیلی با ماشین لباس شویی نشویید زیرا این کار باعث از بین رفتن بافت لباس تان می شود.نحوه شستن لباس مشکی و تیره و نکات مهمی که باید رعایت کنیم ...

نحوه شستن لباس تیره. شاید باید برخی لباسها را با دست شست. یا مثلاً لباسهای بافتنی را بهتر است در لباسشویی نیندازید و فقط در تشت بشویید و پس از آن برای خشک کردن جایی پهن کنید تا خشک شود، و آویزان نکنید.

با تامین کننده تماس بگیرید

لباس های مختلف را چگونه بشوییم

لباس های پشمی: لباس های پشمی را هرگز با آب گرم نشویید چون الیاف پشم کاملاً جمع شده و به اصطلاح آب می رود این لباس ها را با دست در آب سرد بشویید و یا به روش خشک شویی تمیز کنید.

با تامین کننده تماس بگیرید

آموزش گام به گام اتو کشی انواع پارچه و لباس | آچارباز

شست و شو و اتو کشیدن لباس های جین. اولین نکته این است که لباس های جین را خیلی با ماشین لباس شویی نشویید زیرا این کار باعث از بین رفتن بافت لباس تان می شود.

با تامین کننده تماس بگیرید

آموزش گام به گام اتو کشی انواع پارچه و لباس | آچارباز

شست و شو و اتو کشیدن لباس های جین. اولین نکته این است که لباس های جین را خیلی با ماشین لباس شویی نشویید زیرا این کار باعث از بین رفتن بافت لباس تان می شود.

با تامین کننده تماس بگیرید

لباس های مختلف را چگونه بشوییم

لباس های پشمی: لباس های پشمی را هرگز با آب گرم نشویید چون الیاف پشم کاملاً جمع شده و به اصطلاح آب می رود این لباس ها را با دست در آب سرد بشویید و یا به روش خشک شویی تمیز کنید.

با تامین کننده تماس بگیرید

نحوه شستن لباس مشکی و تیره و نکات مهمی که باید رعایت کنیم ...

نحوه شستن لباس تیره. شاید باید برخی لباسها را با دست شست. یا مثلاً لباسهای بافتنی را بهتر است در لباسشویی نیندازید و فقط در تشت بشویید و پس از آن برای خشک کردن جایی پهن کنید تا خشک شود، و آویزان نکنید.

با تامین کننده تماس بگیرید

آموزش گام به گام اتو کشی انواع پارچه و لباس | آچارباز

شست و شو و اتو کشیدن لباس های جین. اولین نکته این است که لباس های جین را خیلی با ماشین لباس شویی نشویید زیرا این کار باعث از بین رفتن بافت لباس تان می شود.

با تامین کننده تماس بگیرید

نحوه شستن لباس مشکی و تیره و نکات مهمی که باید رعایت کنیم ...

نحوه شستن لباس تیره. شاید باید برخی لباسها را با دست شست. یا مثلاً لباسهای بافتنی را بهتر است در لباسشویی نیندازید و فقط در تشت بشویید و پس از آن برای خشک کردن جایی پهن کنید تا خشک شود، و آویزان نکنید.

با تامین کننده تماس بگیرید

نحوه شستن لباس مشکی و تیره و نکات مهمی که باید رعایت کنیم ...

نحوه شستن لباس تیره. شاید باید برخی لباسها را با دست شست. یا مثلاً لباسهای بافتنی را بهتر است در لباسشویی نیندازید و فقط در تشت بشویید و پس از آن برای خشک کردن جایی پهن کنید تا خشک شود، و آویزان نکنید.

با تامین کننده تماس بگیرید

لباس های مختلف را چگونه بشوییم

لباس های پشمی: لباس های پشمی را هرگز با آب گرم نشویید چون الیاف پشم کاملاً جمع شده و به اصطلاح آب می رود این لباس ها را با دست در آب سرد بشویید و یا به روش خشک شویی تمیز کنید.

با تامین کننده تماس بگیرید

لباس های مختلف را چگونه بشوییم

لباس های پشمی: لباس های پشمی را هرگز با آب گرم نشویید چون الیاف پشم کاملاً جمع شده و به اصطلاح آب می رود این لباس ها را با دست در آب سرد بشویید و یا به روش خشک شویی تمیز کنید.

با تامین کننده تماس بگیرید

نحوه شستن لباس مشکی و تیره و نکات مهمی که باید رعایت کنیم ...

نحوه شستن لباس تیره. شاید باید برخی لباسها را با دست شست. یا مثلاً لباسهای بافتنی را بهتر است در لباسشویی نیندازید و فقط در تشت بشویید و پس از آن برای خشک کردن جایی پهن کنید تا خشک شود، و آویزان نکنید.

با تامین کننده تماس بگیرید

لباس های مختلف را چگونه بشوییم

لباس های پشمی: لباس های پشمی را هرگز با آب گرم نشویید چون الیاف پشم کاملاً جمع شده و به اصطلاح آب می رود این لباس ها را با دست در آب سرد بشویید و یا به روش خشک شویی تمیز کنید.

با تامین کننده تماس بگیرید