سناتور دست در چین

  • خانه
  • /
  • سناتور دست در چین

سناتور آمریکایی چین را متهم به کارشکنی در تولید واکسن ...- سناتور دست در چین ,به گزارش ایرنا، این سناتور آمریکایی در مصاحبه ای به تلویزیون بی بی سی گفت: ما باید به این واکسن دست یابیم، اما متاسفانه مدارکی در اختیار داریم که چین درتلاش است در کار ما کارشکنی یا این روند را ...سناتور جمهوریخواه: دست ترامپ برای تحریم چین را باید باز ...سناتور جمهوریخواه: دست ترامپ برای تحریم چین را باید باز گذاشت ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۹ اخبار بین المللسناتور آمریکایی چین را متهم به کارشکنی در تولید واکسن ...

به گزارش ایرنا، این سناتور آمریکایی در مصاحبه ای به تلویزیون بی بی سی گفت: ما باید به این واکسن دست یابیم، اما متاسفانه مدارکی در اختیار داریم که چین درتلاش است در کار ما کارشکنی یا این روند را کُند کند.

با تامین کننده تماس بگیرید

سناتور آمریکایی چین را متهم به کارشکنی در تولید واکسن ...

به گزارش ایرنا، این سناتور آمریکایی در مصاحبه ای به تلویزیون بی بی سی گفت: ما باید به این واکسن دست یابیم، اما متاسفانه مدارکی در اختیار داریم که چین درتلاش است در کار ما کارشکنی یا این روند را کُند کند.

با تامین کننده تماس بگیرید

سناتور آمریکایی چین را متهم به کارشکنی در تولید واکسن ...

به گزارش ایرنا، این سناتور آمریکایی در مصاحبه ای به تلویزیون بی بی سی گفت: ما باید به این واکسن دست یابیم، اما متاسفانه مدارکی در اختیار داریم که چین درتلاش است در کار ما کارشکنی یا این روند را ...

با تامین کننده تماس بگیرید

سناتور جمهوریخواه: دست ترامپ برای تحریم چین را باید باز ...

سناتور جمهوریخواه: دست ترامپ برای تحریم چین را باید باز گذاشت ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۹ اخبار بین الملل

با تامین کننده تماس بگیرید

سناتور آمریکایی چین را متهم به کارشکنی در تولید واکسن ...

به گزارش ایرنا، این سناتور آمریکایی در مصاحبه ای به تلویزیون بی بی سی گفت: ما باید به این واکسن دست یابیم، اما متاسفانه مدارکی در اختیار داریم که چین درتلاش است در کار ما کارشکنی یا این روند را کُند کند.

با تامین کننده تماس بگیرید

سناتور آمریکایی چین را متهم به کارشکنی در تولید واکسن ...

به گزارش ایرنا، این سناتور آمریکایی در مصاحبه ای به تلویزیون بی بی سی گفت: ما باید به این واکسن دست یابیم، اما متاسفانه مدارکی در اختیار داریم که چین درتلاش است در کار ما کارشکنی یا این روند را ...

با تامین کننده تماس بگیرید

سناتور جمهوریخواه: دست ترامپ برای تحریم چین را باید باز ...

سناتور جمهوریخواه: دست ترامپ برای تحریم چین را باید باز گذاشت ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۹ اخبار بین الملل

با تامین کننده تماس بگیرید

سناتور آمریکایی چین را متهم به کارشکنی در تولید واکسن ...

به گزارش ایرنا، این سناتور آمریکایی در مصاحبه ای به تلویزیون بی بی سی گفت: ما باید به این واکسن دست یابیم، اما متاسفانه مدارکی در اختیار داریم که چین درتلاش است در کار ما کارشکنی یا این روند را کُند کند.

با تامین کننده تماس بگیرید

سناتور جمهوریخواه: دست ترامپ برای تحریم چین را باید باز ...

سناتور جمهوریخواه: دست ترامپ برای تحریم چین را باید باز گذاشت ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۹ اخبار بین الملل

با تامین کننده تماس بگیرید

سناتور آمریکایی چین را متهم به کارشکنی در تولید واکسن ...

به گزارش ایرنا، این سناتور آمریکایی در مصاحبه ای به تلویزیون بی بی سی گفت: ما باید به این واکسن دست یابیم، اما متاسفانه مدارکی در اختیار داریم که چین درتلاش است در کار ما کارشکنی یا این روند را کُند کند.

با تامین کننده تماس بگیرید

سناتور آمریکایی چین را متهم به کارشکنی در تولید واکسن ...

به گزارش ایرنا، این سناتور آمریکایی در مصاحبه ای به تلویزیون بی بی سی گفت: ما باید به این واکسن دست یابیم، اما متاسفانه مدارکی در اختیار داریم که چین درتلاش است در کار ما کارشکنی یا این روند را ...

با تامین کننده تماس بگیرید

سناتور جمهوریخواه: دست ترامپ برای تحریم چین را باید باز ...

سناتور جمهوریخواه: دست ترامپ برای تحریم چین را باید باز گذاشت ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۹ اخبار بین الملل

با تامین کننده تماس بگیرید

سناتور آمریکایی چین را متهم به کارشکنی در تولید واکسن ...

به گزارش ایرنا، این سناتور آمریکایی در مصاحبه ای به تلویزیون بی بی سی گفت: ما باید به این واکسن دست یابیم، اما متاسفانه مدارکی در اختیار داریم که چین درتلاش است در کار ما کارشکنی یا این روند را ...

با تامین کننده تماس بگیرید